GOOGLE TRANSLATE        Benvingut      Bienvenido   English  Welcome     Bienvenue     Willkommen     Bem-vindo     عربي     中文     日本語  
Inicio  
Si vols rebre el nostre Butlletí setmanal
Fes-te soci Col•labora amb la Fundació
Fundació: info@histocat.cat
EMAIL : Inicio
CLAU:  
  RSS   |   PUBLICITAT   |  CARRET DE LA COMPRA   |   COMANDES
Inicio
Portada          La Fundació          Enllaços          Serveis          Botiga Histocat          Club Histocat

Les investigacions
Art català
Descoberta catalana d'Amèrica
Els Àustries i Catalunya
Filosofia de la nació
Ibers. Fonament nacional
Memòria històrica

Articles i documents

Autors
1714
Canàries i Catalunya
Cap a la independència de Catalunya
Catalunya medieval
El franquisme avui
Els ibers i la Corona d'Aragó avui
Emblecat
Espanya contra l'estat i el regne de Catalunya
Etimologia de la paraula "Catalunya"
Heràldica catalana a Espanya i el món
Independències americanes
Palestra
Segle d'Or
1808

Seccions especials

Actualitat
Editorials
Qui és...?
Sabies que...?
Recomanacions
Club Histocat
Registra't

Edicions FEHC

Seleccions Histocat
  usuaris conectats ara mateix

Ruta El Laberint d'Horta. 16.09.12
Fruit de la col·laboració amb l'associació Emblecat, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya us ofereix una ruta cultural pel Laberint d'Horta de...


COMPARTIR
Manel Capdevila La Universitat de Barcelona va ser  fundada el 1451?

Manel Capdevila La Universitat de Barcelona va ser fundada el 1451?


Hi va haver una universitat a Barcelona abans del segle XV?
 
La historiografia oficial dóna la data de 1451 com a data de fundació d’una universitat a la ciutat de Barcelona (Estudi General en el vocabulari d’aquella època), però s'han trobat evidències a diversos documents que la fan anterior, ja que certifiquen que hi havia a Catalunya un estudi general al convent de Santa Caterina de Barcelona, més de dos-cents anys abans del que diu aquesta versió oficial.
 
De les obres d’en Millàs Vallicrosa sobre astrònoms judeocatalans es dedueix que hi va haver europeus que van viatjar a Catalunya a l'Edat Mitjana buscant coneixements.
 
Com a exemples, podem citar Adelard de Bath, Michael Scott o Chaucer, del qual hi ha documentat un viatge a Montserrat. Ells són els qui van portar els coneixements àrabs a Europa o a Anglaterra, copiant-los de les traduccions llatines que, des de l’àrab, s’havien fet als monestirs catalans. Dominar l'àrab amb profunditat no estava a l'abast d'un viatger ocasional, car els nadius sempre els portaven avantatge (un cas apart pot ser Michael Scott, ja que residí mitja vida aquí) fet que dóna molt de mèrit als monjos copistes-traductors dels monestirs catalans. En l’aspecte dels idiomes sobresortien els jueus, que convivien molt amb els musulmans de la península Ibèrica, on l’àrab n’era la llengua de la cultura i del coneixement, alhora que també es van submergir en la cultura cristiana. Sovint arribaven a conèixer fins a cinc o més llengües.
 
Repartida a ambdues bandes dels Pirineus, Catalunya va tenir el paper d'últim tenidor d'aquestes ciències abans de passar a Europa. El País Basc, amb una posició semblant, va perdre aquesta opció per raó del seu aïllament natural, que tan bé li va anar en no ser dominat per les anteriors invasions que van assolar el territori i, així, va conservar la seva llengua i cultura primigènies.
 
Un altre cas ben documentat és el d'en Gerbert d'Orlhac, (papa des de 999 al 1003, amb el nom de Silvestre II), ja que estudià i ensenyà a Vic i al monestir de Santa Maria de Ripoll on, per simple càlcul de probabilitats, no hi devia estudiar ell sol. Podríem, per tant, considerar Ripoll o Vic els primers Estudis Generals de Catalunya.
 
Aquest savi, creador del primer autòmat i del primer rellotge mecànic de la història, va ser un gran defensor i propulsor de les xifres indo-aràbigo-catalanes, amb el número zero inclòs, de vital importància per al desenvolupament del càlcul i la matemàtica, els guarismes de les quals no es van imposar del tot fins ben avançat el segle XVI (el primer document que les conté és el manuscrit Albeldensis).
 
Com és possible que tots aquells savis estrangers estudiessin a Catalunya si no hi havia cap tipus d'Estudi General, tal com n'hi havia a d'altres capitals culturals d'Europa? I com s'explica que Jaume I autoritzés, el 1220, el cardenal Conrad a crear-ne un a Montpeller i "assistís de forma passiva" a la creació del de Salamanca, el 1254, per part del seu gendre Alfons X el Savi, sense fundar-ne un a casa seva? Al segle XIII es creen les futures grans Universitats a Europa:les de Bolonya, París i Oxford, enllà dels Pirineus, i les de Salamanca i Palència, a Castella. Com podem entendre que, amb la importància que tenia Barcelona, els seus comtes fundessin primer l'Estudi de Lleida el 1300?
 
Un príncep de França va venir a estudiar el Trívium i el Quadrívium al Convent de Sant Francesc de Barcelona al segle XIII. Potser això permetria considerar-lo també com un altre Estudi General: el fet que el príncep vingués a estudiar a Barcelona implica que hi havia més alumnes, atès que en el cas de ser ell sol, el mestre s'hauria desplaçat a Paris amb la categoria de tutor reial, com va ser el cas de Michael Scott, que va ser tutor del fill de Frederic Barbarroja, el de Joan Lluis Vives que fou tutor de Maria Tudor i els de tants altres que van gaudir de l'honor de ser tutors reials a les diferents corts.
 
La teoria de Jordi Bilbeny de la censura de la Història deixa el camí obert a la investigació sobre aquest tema. La historiografia oficial diu que el 1715, Felip V, dins les disposicions del Decret de Nova Planta, va ordenar tancar la Universitat de Barcelona i totes les altres cinc Universitats de Catalunya, i en va crear una de sola per tot el territori a Cervera.
 
La meva hipòtesi és que, possiblement, la intenció del Borbó anés més lluny, seguint el sentit venjatiu que il·lustra l'esmentat Decret. En fer desaparèixer totes les universitats del país és possible que intentés esborrar al mateix temps les traces de la universitat de Barcelona de l'època pre-Trastàmara, deixant o falsificant els documents que movien l'origen cap al 1450, any en què consta que Alfons el Magnànim va autoritzar la fundació de l'Estudi General de Barcelona, etiquetat com l'origen de l'actual Universitat.
 
A partir d'aquí, buscant documentació que m'avalés, m'he trobat amb una prova concloent. Segons escriu el Pare Marcillo:
 
"El Convento de Predicadores de Santa Catherina Martyr de Barcelona, es el mas antiguo de toda la Provincia de Aragon. De los Conventos de la Provincia uno es Illustre y de fama, por la antiguedad, otro por el Fundador que tuvo de valor, y prenda, otra por el estudio, que en el florece, otro por los Relïgiosos que tiene señalados en Santidad, letras, y Dignidades; este de Barcelona lo es por todos los quatro titulos juntos. Para serlo por el postrero sobravale S. Raymundo de Peñafort. Quanto mas, que, allende dèl tiene por hijos à los Santos Fray Pedro Cendra, y Fray Iofre de Blanes, al Cardenal Fray Iuan de Casanova, à los Obispos Fray Berenguer de Castellbisbal, Fray Guillermo de Barberan, Fray Pedro de Centelles, Fray Bernardo de Muro, Fray Ferrer Abella, y Fray Pedro Martir Coma, finalmente al doctissimo Fray Raymundo Martin, y otros. Por el del estudio tambien lo es pues agora es una de las Univerfidades de la Provincia; y antiguamente desde el tiempo del Rey de Aragon Don Iayme el II fue estudio de la Orden, en el qual el Bienaventurado San Vicente Ferrer oyò logica i Theologia y leyò Filosofia. Pues serlo por la antiguedad, no ay cosa mas sabida. Por razon del que la fundo, no deve nada en lustre à qualquier Monasterio: que sabida cosa es, que le dio principio Don Berenguer de Palou, Obispo de la Ciudad de Barcelona, varon en todo grande" [1].
 
És a dir que, segons el Pare Marcillo, teníem Estudi amb Jaume II (1285-1295), però, si cita Sant Ramon de Penyafort com a fundador, el podem situar amb Jaume I, del qual n’era conseller.
 
Més endavant, vaig trobar un text del mateix Marcillo on Martí l'Humà (traduït al castellà) hi diu textualment:
 
"Atendiendo à las conveniencias de nuestros subditos, con mayor voluntad hazemos aquellas provisiones, i gracias, que vemos ser colmadas de frutos, à aquellos principalmente, que, insistiendo en nuestro servicio, no dudan exponer, cuando se ofrece ocasión, sus personas, y sus averes por nosotros.
Mientras, pues miramos de espacio los grandes servicios (que por evitar prolixidad nos parece pasar en silencio) que la Universidad de la esclarecida Ciudad de Barcelona ha hecho a nuestros predecesores  y con mas liberalidad a nosotros, continuandolos con mas pronta voluntad" [2].
 
"Universitat" també té, sovint, el sentit de comunitat (municipi, govern municipal, unió de gent, etc.). Però veiem que el pare Marcillo empra en altres llocs del llibre el mateix terme Universitat sense possibilitat de cap altra interpretació: "ni fuera fàcil contar los hombres doctos que en esta han florecido" [3].
 
De fet, queda palès que aquest passatge -en el moment en què el rei vol crear l'Estudi de Medicina- es refereix a la "Universitat", i no pas als "subditos" i "sus averes" del primer paràgraf, que només serveix de pròleg del segon, és a dir "Universitat" en sentit d'Estudi General, ja que és un fet reconegut oficialment per la historiografia que , cap al 1401, Martí l'Humà va intentar crear un Estudi de Medicina a Barcelona i els de Lleida s'hi van oposar, perquè els feia la competència.
 
La frase del segon paràgraf "ha hecho a nuestros predecesores" dóna fe que la Universitat de Barcelona ja existia durant uns quants regnats de la seva nissaga reial, que són tants que els deixa en silenci: començant per Jaume I i seguint amb Pere II el Gran, Jaume II, Alfons III el Benigne, Pere III el Cerimoniós i Joan I el Caçador fins arribar a qui signa l'escrit, el rei Martí I l'Humà. Total, uns dos-cents anys, aproximadament.
 
Manel Capdevila
2/08/2016
 
 
Reis de Catalunya implicats (com a mínim) :
 
Jaume I el Conqueridor  (1213-1276)
Pere II el Gran (1276–1285)
Jaume II (1285–1295)
Alfons III el Benigne (1327–1336)
Pere III (1336–1387)
Joan I el Caçador (1387–1396)
Martí I l'Humà (1396–1410)
 
Cronologia d'universitats relacionades:
 
Palencia: segle XI (fundada l'escola). Tello Téllez l'amplia 1208 -1214, aprovació pontifícia d'Honori III en 1221. una de les primeres d'Europa, després de Bolonya, París, Oxford i Montpeller.
Santa Caterina de Barcelona:1219 Estudi General fundat per St. Raimon de Penyafort  [4].
Salamanca:1219 escola catedralícia, Estudi General el 1243. Sancionada per Alfons X el Savi el 1254 per butlla papal d'Alexandre IV el 1255.
Montpeller: 1220 pel cardenal Conrad i confirmada pel Papa Nicolau IV en una butlla el 1289.
 
Lleida: 1300
 
Alcalà: 1293. Tanmateix no seria erigida com a Universitat fins el 1499, quan el Cardenal Cisneros la va ratificar mitjançant Butlla Pontifícia concedida per Alexandre VI.
 
Barcelona:1450 Alfons el Magnànim, document més antic conservat fins avui.
València:1499
 
 

[1] Manuel Marcillo. Crisi de Cataluña hecha por las naciones estrangeras. en la imprenta de Mathevat, 1685, 194
[2] Manuel Marcillo, op. cit., p. 62.
[3] Manuel Marcillo, op. cit., p. 289.
[4] [MS.1005]. "Lumen domus o Annals del convent de Santa Catharina Verge y Màrtir de Barcelona, orde de predicadors. Tomo I: que conté des de l'any 1219, en què fou la sua fundació, fins a l'any 1634 inclusive. Ab sinc índices necessaris: lo primer, dels priors que lo han governat; lo segon, dels anys en ell contenguts; lo tercer, dels hòmens ilustres fills de dit convent; lo quart, dels capítols que conté; y lo quint, de las coses notables. Compost per lo reverend pare fra Francesc Camprubí, y addicionat y posat en orde chronològic per lo reverend pare lector fra Pere Màrtyr Anglès, bibliothecari de dit convent, en lo any 1743, essent prior lo molt reverend pare mestre fra Joseph Mercader, en son segon priorat".
 


11 de Maig de 1258
Tractat de Corbeil
 dies d'ocupació francesa.

7 de novembre de 1659
Tractat dels Pirineus
 dies d'ocupació francesa.

11 de setembre de 1714
Capitulació de Barcelona
 dies d'ocupació espanyola.
 
Inici